Elevundersøkelsen

Skolen arrangerer brukerundersøkelser for at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsene brukes som utgangspunkt for diskusjoner med elevene, elevrådet, foreldrerepresentanter, lærere og andre ansatte.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 10. januar 2020.