OD-komité

OD-komité:

Alle tillitsvalgte utgjør OD-komiteen, styret har overordnet ansvar. 


Publisert 26. oktober 2016, oppdatert 17. oktober 2018.