Skolemiljøutvalget

SKOLEMILJØUTVALG
Opplæringsloven har egen bestemmelse om skolemiljøutvalg - § 11-5a. Skolemiljøutval ved vidaregåande skolar . I loven står bl a "Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette og elevane tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a
Kapittel 9a i Opplæringsloven sier noe om Elevene sitt skolemiljø.

På Lier vgs skole har elevene 5 representanter i skolemiljøutvalget. Elevene er i flertall i dette utvalget, og representantene velges av elevrådet.

2019/2020

Viktor Kaan Eroglu 2ELB 

Caroline Desiree Sjetnan 2BUA 

Ronja Margrethe Adams 3PBA 

Sandra Hope Haugan 3PBA 

Nina Hagen Nordmarken 3PBC


Publisert 17. oktober 2012, oppdatert 28. oktober 2019.