Skolens historie

Lier videregående skole består opprinnelig av to skoler som er blitt sammenslått - til en ny enhet. Planene om sammenslåingen mellom Statens Gartnerskole Jensvoll og Linnesvollen videregående skole ble fullført ved innflyttingen i nybygget 15. august 1998.

Den høytidelig åpningen med deltakere fra fylkeskommunen arkitekter m.m. fant sted mandag 19. oktober 1998. Sammenslåingsprosessen mellom Linnesvollen og Jensvoll startet ved Buskerud fylkeskommunes overtakelse av de to statsskolene Saggrenda og Jensvoll 01.08.94.

Det var ikke tilfeldig at disse to skolene ble foreslått sammenslått. Gårdsbrukene som danner byggegrunnen til de to skolene er resultat av to gaver til fylkeskommunen fra Familien Aass i Drammen. De har gitt begge gårdene som dannet skolenes byggegrunn.

Med gavene fulgte også et legat . John Rasmussen Aass og hustrus legat stiftet av sønnen Kaptein Niels Rasmussen for ca. 100 år siden. Legatets formål var å fremme jordbruket og dets binæringers oppkomst og fremgang i Buskerud fylke. Et formål med store -, positive - og fremtidsrettede konsekvenser for vårt nærmiljø.

Begge skolene er skoler med lange tradisjoner. Jensvoll har tradisjoner tilbake til den første landbruksskolen i Borre ved Sem i 1825. Statens gartnerskole i Oslo (1917) er den direkte forløperen til Statens Gartnerskole Jensvoll. Jensvoll ble åpnet 10.09. 1960.

Linnesvollen videregående skole har også en lang historie og lange tradisjoner å se tilbake på. Det hele startet med Buskerud Amts Praktiske Jenteskole ( 1913-1922) knyttet til Buskerud Landbruksskole på Modum. Derfra gikk veien til Sjåstad husmorskole ( 1923- 1959).

Linnesvollen videregående skole startet som Lier Husstellskole og ble innviet i september 1959. Fra familien Aass legat ble det overlatt innbo og løsøre til bruk på husmorskolen på Sjåstad . Gjenstandene er blitt godt ivaretatt gjennom tidene og fulgte med flyttelasset helt til Lier videregående skole. Et grupperom med møbler fra Sjåstadtiden er innredet som et minnerom tilegnet legatet.

De to skolene har hatt mange fellestrekk. De er innviet på omtrent samme tid og samme arkitekt har tegnet begge skolene. Arkitekten for nybygget var svært oppmerksom på å bevare den opprinnelige byggestilen da han tegnet nybygget. Nybygget representerer et moderne og hensiktsmessig skolebygg samtidig som materialbruken og øvrige utførelse føyer seg godt inn i helhetsbildet.

Lier videregående skole stod frem som en økonomisk enhet f.o.m. 1996. Rektor Bjørn B, Kolstad tiltrådte sin stilling 1. okt. 1996. Felles administrasjon tro i kraft fra skolestart 1997.

Byggeperioden startet 1. oktober 1997 og var fullført til skolestart august 1998. Bygging av 4000 m2 nybygg og rehabilitering av 2000 m2 ble gjennomført for ca. 66 mill. kr. og budsjettene ble holdt.

Vi ligger sentralt plassert i Lier. D.v.s. at vi er plassert midt i et vekstområde. Vår skole er en skole med spennende fagkombinasjoner som appellerer til dagens unge. Ungdomsbedrift er blant annet et område som har stor interesse blant elevene.

Vi har en av landets fineste skoler med et stort uteområde som gir mange muligheter til aktiviteter. Elever og lærere er stolte av arbeidsplassen sin og er opptatt av at skolen vår er en utviklingsorientert skole.

Skrevet av Liv Sundt-Ohlsen