Samarbeid skole-arbeidsliv

Lier videregående skole har som mål å gjøre yrkesfaglige karriereveier mer attraktive slik at flere ungdommer velger yrkesfag. For å lykkes satser vi på et nært og forpliktende samarbeid med arbeids- og næringsliv.

Lier videregående skole har et godt samarbeid med næringslivet i områdene rundt skolen. Vi samarbeider med bedrifter om både:


For å styrke samarbeidet skole – arbeidsliv har skolen ansatt en egen Arbeids- og næringslivskoordinator. 

Vi har mange partnerskapsavtaler med ulike bedrifter når det gjelder praksisplasser, vi har avtale om læreplassgaranti i sikkerhetsfaget og samarbeidsavtaler som gjelder 120 læreplasser i det 4-årige dobbeltkompetanseløpet.       

Vi trenger imidlertid flere bedrifter å samarbeide med, både når det gjelder arbeidspraksis, ordinære lærebedrifter, lærebedrifter i de 4-årige dobbeltkompetanseløpene, entreprenørskap og mentorer til våre ungdomsbedrifter samt om internasjonalisering/utveksling.

I menyen til venstre finner du mer informasjon om og kontaktinformasjon til vår Arbeids- og næringslivskoordinator, mer informasjon om de ulike former for samarbeid, og hvordan du kan gå fram dersom du ønsker å samarbeide med oss.


Publisert 8. august 2016, oppdatert 7. oktober 2019.