Arbeids - og nærlingslivskoordinator

Lier videregående skole har som mål å gjøre yrkesfaglige karriereveier mer attraktive slik at flere ungdommer velger yrkesfag. For å lykkes satser vi på et nært og forpliktende samarbeid med arbeids- og næringsliv.

For å styrke samarbeidet skole – arbeidsliv har skolen ansatt en egen Arbeids- og næringslivskoordinator.

Som Arbeids- og næringslivskoordinator skal jeg være en pådriver i arbeidet for å skaffe nye læreplasser og aktivt skaffe nye praksisplasser og læreplasser. Mine arbeidsoppgaver er blant annet

-              Å skaffe nye praksisplasser og læreplasser.

-              Å ha hovedansvaret for organisering og tilrettelegging av arrangementer skolen har for å styrke samarbeidet mellom skole og arbeidslivet.

-            Å ha oversikt over, samordne og koordinere skolens samarbeid med næringslivet.

-            Følge opp skolens partnerskapsavtaler og samarbeidsavtaler.

Vi trenger flere samarbeidspartnere i næringslivet. Ta kontakt med meg dersom du ønsker å samarbeide med oss i forhold til praksisplass eller læreplass!

 

 

Christel Kirkøen

Arbeids- og næringslivskoordinator

Direktenr: 32 22 05 54 eller mobil: 92 89 89 74


Publisert 8. august 2016, oppdatert 25. januar 2017.