Bli lærebedrift i det 4-årige dobbeltkompetanseløpet

 

Lier videregående skole er en spennende skole i utvikling. I samarbeid med arbeidslivet utvikler vi nye og unike utdanningstilbud for å gjøre yrkesfagene mer attraktive for ungdom. I tillegg til ordinære utdanningstilbud, tilbyr Lier yrkesfaglige utdanningsløp som fører fram til både studiekompetanse og fagbrev innen Helse- og oppvekstfag og Service- og samferdsel, vekslingsmodeller med studiekompetanse, såkalte "dobbeltkompetanseløp" i 6 lærefag:

•             Helsearbeiderfaget

•             Portørfaget

•             Kontor- og administrasjonsfaget

•             Salgsfaget

•             Sikkerhetsfaget

•             Logistikkfaget

 

Vi tegner samarbeidsavtaler med bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger fra det 4-årige dobbeltkompetanseløpet, og har allerede avtaler som gjelder nesten 90 læreplasser i dette utdanningsløpet. Erfaringene med de nye framtidsrettede utdanningsløpene er positive, men vi trenger flere lærebedrifter.

 

Dersom du eier eller jobber i en bedrift som kan tenke seg å samarbeide med oss om opplæring av elever som går i det 4-årige dobbeltkompetanseløpet, eller du kjenner noen som eier eller jobber i en bedrift som kan tenke seg å samarbeid med oss, ta kontakt med vår Arbeids- og næringslivskoordinator Christel Kirkøen på e-post: christel...@bfk.no eller telefon : 32 22 05 54/ 92 89 89 74.

 

Her får du mer informasjon om det å inngå en samarbeidsavtale med oss om det 4-årige dobbeltkompetanseløpet: link til inforarkene som er lagt ved denne e-posten.

 

Brosjyre for samarbeidspartnere.

Våre samarbeidspartnere.

 

Frokostmøte (4-årig dobbeltkompetanseløp)

 

Hvert år på nyåret arrangerer vi frokostmøte for eksisterende og potensielle samarbeidspartnere i det 4-årige dobbeltkompetanseløpet. Dette er en fin møteplass mellom skolen og næringslivet, som sørger for både faglig påfyll og nyttig erfaringsutveksling.   

 

Speed-intervjuer (4-årig dobbeltkompetanseløp)

 

Det er utarbeidet egne retningslinjer for inntak til det 4-årige dobbeltkompetanseløpet. Bedriftene vi samarbeider med får selv være med på utvelgelsen av elevene/lærlingene. Det arrangeres speed-intervjuer  tidlig på våren der bedriftene vi samarbeider med først presenterer seg i plenum og deretter får samtale med elevene som har søkt dette utdanningstilbudet. 


Publisert 8. august 2016, oppdatert 7. februar 2017.