Bli praksisbedrift

Elever som går yrkesfag skal ha praksis ute i bedrift i løpet av skoleåret. Elevene skal ikke ha lønn for arbeidet de gjør, men det skal gjøres en vurdering av eleven på slutten av praksisperioden. Man ønsker også at en praksisplass skal resultere i en læreplass for vedkommende elev. Vi har mye samarbeid med bedrifter om praksisplasser, og også partnerskapsavtaler med ulike bedrifter når det gjelder praksisplasser.

Vi trenger flere praksisbedrifter. Dersom du eier eller jobber i en bedrift som kan tenke seg å samarbeide med oss om opplæring av elever som går yrkesfag, eller du kjenner noen som eier eller jobber i en bedrift som kan tenke seg å samarbeid med oss, ta kontakt med vår Arbeids- og næringslivskoordinator Christel Kirkøen på e-post: christel...@bfk.no eller telefon : 32 22 05 54/ 92 89 89 74.


Publisert 8. august 2016, oppdatert 25. januar 2017.