Læreplassgaranti i sikkerhetsfaget

Skolen har avtale med SECURITAS som gir elever læreplassgaranti i sikkerhetsfaget.

 Avtalen innebærer at SECURITAS gir læreplassgaranti til de av skolens elever som ønsker å bli lærling i Sikkerhetsfaget etter gjennomført Vg 2 Salg, service og sikkerhet.

Garantien innebærer at de elevene som oppfyller følgende kriterier får læreplass:

 

1.Maksimalt 5 dager fravær inklusivt timefraværet for hvert skoleår (Vg1 og Vg2).

2.Alle fagene må være bestått

3.I programfagene skal man ha oppnådd karakteren 3 eller høyere

4.Gjennomført deler av yrkesfaglig fordypning i bedrift som er relevant for det aktuelle faget. Minimum 4 uker i løpet av Vg2

5.Viser motivasjon og interesse for faget ved et intervju mot slutten av Vg2

                               securitaslogo


Publisert 31. august 2017, oppdatert 31. august 2017.