Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - DH/FO/MK
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
E-post
Cathrin...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser