Påbygging til generell studiekompetanse

Påbygging til generell studiekompetanse er en ettårig påbygging til en generell studiekompetanse, dvs at du blir kvalifisert for videre studier på høyskole eller universitet ved å ta nødvendig fag i allmennfag som mangler fra yrkesfaglig programområder. 

 

Inneholder følgende fag:

Felles allmenne fag (totalt 701 årstimer) : 

Fag Timer i uken
Historie 5t
Kroppsøving 2t
Matematikk 6t
Naturfag 3t
Norsk 10t
Valgfritt programfag  5t

 

Læreplan i historie

Læreplan i kroppsøving

Læreplan i matematikk

Læreplan i naturfag

Læreplan i norsk

Valgfritt Programfag : 

Timene skal brukes til programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering. Årstimer 140.
Skolen har følgende valgmuligheter for skoleåret 2019-2020 (med forbehold om at nok velger det):

 

Læreplan i Sosiologi og sosialantropologi

Læreplan i Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Læreplan i Biologi 1

Læreplan i Internasjonal engelsk