Vg1 Frisør, blomster, interiør- og eksponeringsdesign

På Frisør, blomster, interiør- og eksponeringsdesign arbeider du med form, farge, materialerog funksjon. Du får spennende kunnskapog god erfaring med designprosessen fraidé til ferdig produkt.                 

Kurset inneholder følgende fag:


Felles allmenne fag 

Fag

Årstimer

Engelsk

84

Kroppsøving

56

Matematikk

84

Naturfag

56

Norsk

56


Programfag

 

Fag

Årstimer

Produksjon

337

Kvalitet og dokumentasjon

140

Prosjekt til fordypning

168

 

Prosjekt til fordypning kan inneholder følgende:

  • Frisør
  • Blomsterdekoratør
  • Yrkespraksis/bedrift
  • Fellesfag

Om programfagene:

PRODUKTUTVIKLING OG PRODUKSJON

Her arbeider du med å utforske og eksperimenteremed yrkesrettede teknikkerog materialer. Du bruker din kunnskapom trender, mote og stilhistorie for åanalysere oppdrag og gjøre valg somdekker kundens ønsker og behov. Du bruker visuelle og digitale verktøy i utvikling, dokumentasjon og presentasjonav ditt eget arbeid.

KOMMUNIKASJON, KUNDE OG ARBEIDSLIV

Her lærer du å eksponere og utvikle produkter og tjenester for å dekke kundens ønsker og behov. Du utvikler selvstendighet, samarbeidsevner, gode arbeidsrutiner og praktiske arbeidsprosesser.

YRKESFAGLIG FORDYPNING

Yrkesfaglig fordypning gjennomføres bådepå skolen og som praksis i bedrift.

Særskilt tilrettelagt opplæring 

Søknadsfrist er 1. februar Opplæringen tilpasses dine behov, forutsetninger og interesser og fører fram til delkompetanse. 

*Programfag mv. er under utarbeiding hos Udir,og det kan komme endringer.


Publisert 19. juni 2013, oppdatert 29. januar 2020.