Elektrofag

Programområdet fører til yrkeskompetanse med fagbrev. Samfunnet i dag er utenkelig uten bruk av elektrisitet både i arbeid og fritid. Elektriske apparater finner vi i husholdningen og i systemer for transport og kommunikasjon. Elektronikk og datasystemer får stadig større anvendelse i hjem og industri. Elektrofag passer for deg som kan arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk. Arbeidet krever en logisk tenkemåte, kombinasjon av teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. 

På nettsiden vilbli.no kan du bl a lese følgende om programområdet: 
"Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn. 

Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon." 

På Lier videregående skole gis det  opplæring i Vg1 Elektrofag og Vg2 Elenergi. Bruk menyen til venstre for å finne mer informasjon om kursene.


Publisert 5. november 2014, oppdatert 27. januar 2020.