Elektrofag med helse- og miljøteknologi 3-årig

- Er du nysgjerrig på elektronikk og data?

- Liker du realfag?

- Tenker du at en teknisk utdannelse kan være noe for deg?

- Liker du å kombinere praktisk-, teoretisk-, og prosjektrettet skolearbeid?

- Høres det fint ut å gå i en liten klasse (15 elever) med andre som har de samme interessene som deg?

- Har du lyst til å utvikle teknologi som løser fremtidens helse- og miljøutfordringer?

- Ønsker du å ha alle muligheter åpne etter videregående skole?

Dersom du kan svare «ja» på ett eller flere av spørsmålene over er Elektrofag med helse- og miljøteknologi ved Lier videregående skole midt i blinken for deg. Dette unike studietilbudet tilbys kun ved Lier videregående skole og gir deg studiekompetanse med full realfagsfordypning som kvalifiserer til teknologiske studier ved høgskole og universitetet, men også de fleste andre studier. I tillegg får du mulighet til å jobbe med praktiske problemstillinger knyttet til data, elektronikk og programmering.

Kombinasjonen av praktiske- og teoretiske fag gir deg en fordel når du skal søke høyere utdanning. Lier videregående skole har et tett samarbeid med næringslivet og elever på denne linjen vil få innblikk i relevante teknologier som finnes i dag innen helse og miljø, men elevene vil også bli utfordret til å utvikle nye innovative løsninger.

 

Utdanningsprogrammet er delt inn i fellesfag og programfag: 

Elektrofag med helse- og miljøteknologi er et treårig studieprogram. Det første året fokuseres det på grunnleggende elektrofag som programfag, deretter får du fordypning i programmering og modellering, elektronisk infrastruktur, data- og elektronikksystemer samt realfag.

 

VG1

VG2

VG3

Engelsk

84

56

 

Kroppsøving

56

56

56

Naturfag (stud. forb).

140

 

 

Matematikk (stud. forb.)

140

 

 

Norsk (stud. forb.)

113

112

168

Samfunnsfag

 

84

 

Historie

 

 

140

Sum fellesfag:

533

308

364

Data- og elektronikksystemer

197

 

 

Elenergisystemer

140

 

 

Automatiseringssystemer

140

 

 

Data- og elektronikksystemer

  

281

 

Elektronisk infrastruktur

  

196

 

Matematikk R1 (stud. forb).

  

140

 

Matematikk R2 (stud. forb):

  

 

140

Programmering og modellering (stud. forb.)

  

84

 

Fysikk 1 (stud. forb.)

  

 

140

Sum programfag:

477

701

280

Yrkesfaglig fordypning

 

 

28

Programfag fra studiespesialiserende

 

 

140

Undervisningstimer (klokketimer) pr. uke i skoleårets 38 uker

26,6

26,6

21,40 


 


Publisert 15. januar 2018, oppdatert 9. april 2019.