Vg1 Elektrofag

Kurset inneholder følgende fag:

Felles allmenne fag

Fag

Årstimer

Engelsk

84

Kroppsøving

56

Matematikk

84

Naturfag

56

Norsk

56

 

Programfag

Fag

Årstimer

Data og elektronikksystemer

197

Elenergisystemer

140

Automatiseringssystemer

140

Prosjekt til fordypning

168


Litt om programfagene

Data- og elektronikksystemer 

Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter enkle systemer for adgangskontroll, alarm, kommunikasjon, databehandling, lyd og bilde. Integrert i programfaget er kommunikasjon, helse, miljø og sikkerhet, entreprenørskap og bruk av standarder og digitale verktøy. 

El-energisystemer 

Programfaget el-energisystemer omfatter enkle systemer for lys, varme, produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Integrert i programfaget er kommunikasjon, regelverk, helse, miljø og sikkerhet og bruk av digitale verktøy. 

Automatiseringssystemer 

Programfaget automatiseringssystemer omfatter enkle systemer for motorstyringer, reléstyringer, programmerbare logiske styringer og regulering. Integrert i programfaget er kommunikasjon, regelverk, helse, miljø og sikkerhet, mekanisk arbeid og bruk av digitale verktøy. 

Særskilt tilrettelagt opplæring 

Søknadsfrist er 1. februar 

Opplæringen tilpasses dine behov, forutsetninger og interesser og fører fram til delkompetanse. 


Publisert 5. november 2014, oppdatert 21. desember 2015.