Vg2 Elenergi

Kurset inneholder følgende fag:

Felles allmenne fag

Fag

Årstimer

Engelsk

56

Kroppsøving

56

Norsk

56

Samfunnsfag

84

 

Programfag

Fag

Årstimer

Automatiseringssystemer

140

Data- og elektronikksystemer

140

Elenergisystemer

197

Yrkesfaglig fordypning

253

 

Litt om programfagene

Automatiseringssystemer

Programfaget automatiseringssystemer omfatter elektriske motordrifter, styringsanlegg for distribusjon og produksjon av elenergi, programmerbare logiske styresystemer, byggautomatisering, måletekniske systemer og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr. Integrert i programfaget er elsikkerhet, funksjonstesting, måleteknikk, feilsøking, elektrotekniske beregninger og begreper, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy, kvalitetssikring, internkontroll og regelverk.


Data- og elektronikksystemer

Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter planlegging, montering, idriftsetting, vedlikehold, feilsøking, reparasjon og dokumentasjon av data- og elektronikksystemer og -enheter. Integrert i programfaget er kretsforståelse, måleteknikk, systematisk feilsøking, beregninger, el-sikkerhet, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy, kvalitetssikring, internkontroll, nyskaping og regelverk.

Elenergisystemer

Programfaget elenergisystemer omfatter produksjonssystemer, fordeling og overføringer av elektrisk energi, elektriske installasjonssystemer, energiøkonomisering og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr. Integrert i programfaget er elsikkerhet, funksjonstesting, måleteknikk, feilsøking, elektrotekniske beregninger og begreper, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy, kvalitetssikring, internkontroll og regelverk.

Yrkesfaglig fordypning

Vil være i hovedsak arbeidspraksis ute i bedrift. Eller du kan velge aktuelle kurs som tilbys ved skolen.


Publisert 5. november 2014, oppdatert 18. februar 2019.