Helse- og oppvekstfag

På nettsiden vilbli.no kan du bl a lese følgende om programområdet:
"Du som velger helse- og sosialfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker.
Du bør ha gode kommunikative evner og evne til samhandling for å kunne arbeid med mennesker i alle livssituasjoner. I flere yrker kreves det politiattest. 
Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid."

Publisert 13. september 2012, oppdatert 29. januar 2020.