3-årig Helse- og oppvekstfag

Dette er et treårig løp innenfor Helse- og oppvekstfag med fordypning innenfor arbeid med barn og unge. Studietilbudet gir påbygging til generell studiekompetanse innrettet mot yrkesutdanninger på høyskole- eller universitetsnivå.

Du går tre år på samme skole. Det legges opp til en jevnere fordeling av fag enn om man velger det tradisjonelle løpet med Vg1 ogVg2 + Vg3 (Påbygging til generell studiekompetanse). Dette løpet vil være særlig egnet for deg som vurderer å bli barnehagelærer, barnevernspedagog eller sosionom. 


Publisert 15. januar 2015, oppdatert 20. januar 2016.