Vg1 Helse- og oppvekstfag

                                   

 

Kurset inneholder følgende fag:

Felles allmenne fag

Fag

Årstimer

Engelsk

84

Kroppsøving

56

Matematikk

84

Naturfag

56

Norsk

56

 


Programfag

 

Fag

Årstimer

Helsefremmende arbeid

197

Kommunikasjon og samhandling

140

Yrkesutøving

140

Yrkesfaglig fordypning

168

 

Litt om programfagene :

Helsefremmende arbeid 

Helsefremmende arbeid som programfag handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. I dette inngår verdien av kosthold og fysisk aktivitet, å forebygge livsstilssykdommer og å forhindre smitte. Programfaget handler videre om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, førstehjelp og ergonomi. 
Kommunikasjon og samhandling 
Programfaget kommunikasjon og samhandling handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. Videre omfatter faget en bevisstgjøring av egen adferd overfor brukere, det handler om de krava samfunnet stiller til at yrkesutøvere i oppvekst-, helse- og sosialsektoren viser sosial kompetanse og ansvar, yter service og legger vekt på brukermedvirkning. 
Yrkesutøving 
Programfaget yrkesutøving handler om hvordan oppvekst-, helse- og sosialtjenestene er bygde opp, de ulike yrkenes egenart, de krav som må settes til god yrkesutøvelse og verdien av tverrfaglig samarbeid. Helse- og sosialtjenester og oppvekstmiljø i et flerkulturelt perspektiv inngår i faget. Videre omfatter det òg sentrale lover og allmenne spilleregler som gjelder i arbeidslivet. 
Særskilt tilrettelagt opplæring.
Søknadsfrist er 1. februar. Opplæringen tilpasses dine behov, forutsetninger og interesser og fører fram til delkompetanse.