2-årig Ambulansefag

Du må ha bestått Vg1 Helse- og oppvekstfag, på Lier vgs eller en annen videregående skole. 

Da kan du velge 2-årig ambulansefag på Lier vgs, hvor du får generell studiekompetanse i kombinasjon med ambulansefag. Deretter 2 år i lære i bedrift for å få fagbrev som ambulansearbeider/helsefagarbider eller portør. 

Opptakskrav

Fullført og bestått VG1 Helse- og oppvekstfag, enten på Lier vgs eller en annen skole. 

Det stilles særskilte krav til god helse.

Krav om god vandel.

Du bør like og trene, fordi på sikt må du kunne mestre de fysiske kravene for lærlinger.

 

Programområdene

Programområdet for ambulansefag består av tre programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Beskrivelse av programfagene:

Grunnleggende helsefag

Programfaget dreier seg om grunnleggende helsefaglige emner. Kroppens oppbygning og funksjon står sentralt i faget. Etikk, kommunikasjon, hygiene, medikamentlære og relevant regelverk for yrkesutøvelsen inngår i programfaget. Programfaget omhandler videre empati og profesjonell medmenneskelig omsorg samt betydningen av godt samarbeid.

Ambulansemedisin

Programfaget dreier seg om hvordan tegn og symptomer legges til grunn for å ivareta pasienters vitale funksjoner. Systematikk i undersøkelse, behandling, transport, overvåkning, rapport og dokumentasjon av pasienter med ulike sykdommer og skader inngår i programfaget. Programfaget handler videre om fysisk og psykisk omsorg for pasienter og pårørende.

Ambulanseoperative emner

Programfaget dreier seg om hvordan ambulanseoppdrag utføres på sikker, effektiv og omsorgsfull måte. Programfaget omfatter redningstjenestens oppbygning og organisering og ambulansens innretning og utstyr. Videre dreier programfaget seg om samhandling og kommunikasjon samt riktig navigasjon. Stressmestring og hvordan en kan ivareta egen og andres mentale helse inngår i faget. Bruk av ergonomiske prinsipper og forebygging av helseskade er også en del av faget.

Læreplan i ambulansefaget

Fysiske krav for lærlinger i ambulansefaget


Publisert 20. januar 2016, oppdatert 10. januar 2019.