Ressurssenter for autismespekterdiagnoser


 Ressurssenter for autismespekterdiagnoser gir tilrettelagt opplæring for elever med ASD og andre diagnoser. Våre elever har behov for alternative opplæringsarenaer og følger lokal læreplan basert på Kunnskapsløftets generelle del og utdrag fra fagplaner i programfag på Lier videregående skole.

Ressurssenteret gir skoletilbud til en heterogen elevgruppe med svært ulike opplæringsbehov. Det innebærer at det gjøres et utvalg av kompetansemål til elevenes individuelle opplæringsplaner. Opplæringen skal gi elevene kyndighet om livet, praktisk, sosialt og personlig. Vi jobber mot størst mulig grad av selvstendighet og mulighet for samfunnsdeltakelse.

Opplæringen på Ressurssenteret er strukturert gjennom følgende programfag:

Hverdagslivsmestring: Egenomsorg, språk og kommunikasjon, hus og hjem, hverdagsmatematikk og økonomi, samfunnsliv og IKT.

Sosiale mestringsstrategier: Selvstendighet og relasjoner til andre

Yrke: Praktiske arbeidsferdigheter

Opplæringen har fokus på utvikling og vedlikehold av ferdigheter og å fremme livskvalitet.

 

Opplæringen foregår på skolen, rundt om i nærmiljøet og i bedrifter. Vi arbeider hovedsakelig i små grupper, og i noen tilfeller i 1:1- undervisning.

 

Elevene får et kompetansebevis etter endt skolegang.

 

Ressurssenteret tilbyr også veiledning til andre videregående skoler i Buskerud fylke.


Publisert 12. august 2013, oppdatert 9. november 2016.