Vg1 Salg, service og reiseliv

Du som velger Vg1 Salg, service og reiseliv vil senere være bedriftens ansikt utad. Du bør derfor:

• være høflig og serviceinnstilt, ryddig og strukturert

• ha sans for å kommunisere med mennesker og kunne arbeidebåde selvstendig og sammen med andre

• vise respekt for ulike kulturer, tradisjoner og etiske normer

Salg, service og reiseliv gir kunnskap om kundebehandling og salg, økonomisk og bærekraftig drift, reiseliv og entreprenørskap. Det gir deg jobbmuligheter innen for eksempel salg, reiseliv, sikkerhet eller administrasjon/førstelinjetjenester.

Om programfagene:

FORRETNINGSDRIFT

Programfaget innebærer blant annet å kunne beregne pris på et produkt, etter å ha tatt hensyn til kostnader, marked og miljø. Faget handler også om å utarbeide budsjett og vurdere lønnsomhet. Du skal også lære å gjennomføre administrative arbeidsoppgaver effektivt og ansvarlig.

MARKEDSFØRING OG INNOVASJON

Programfaget innebærer blant annetå bruke kreative metoder for å utvikle ferdigheter i entreprenørskap, å utvikle en forretningside, lage en enkel markedsplan,selge et produkt samt å yte service og utforske servicenivået i ulike virksomheter.

KULTUR OG SAMHANDLING

Programfaget innebærer blant annet å kunne utøve vertskapsrollen som en del av det helhetlige reiselivsproduktet og å kunne planlegge og gjennomføre et arrangement.

YRKESFAGLIG FORDYPNING

Yrkesfaglig fordypning gjennomføres både på skolen og som praksis i bedrift. Du får sjansen til å jobbe med innovasjon og entreprenørskap.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 22. januar 2020.