Vg2 Transport og logistikk

Kurset inneholder følgende fag:

 


Felles allmenne fag

 

Fag

Årstimer

Engelsk

56

Kroppsøving

56

Norsk

56

Samfunnsfag

84

 

Programfag

 

Fag

Årstimer

Bransjeteknikk

140

Transport og logistikk

337

Yrkesfaglig fordypning

253

 
 
 
Litt om programfagene

 

Bransjeteknikk

 

Bransjeteknikk dreier seg om de krav som stilles til forskriftsmessig bruk av utstyr og transportmidler i transport- og logistikknæringen, og om ivaretakelse av sikkerhet og kvalitet i arbeidsprosessene. Livreddende førstehjelp og opptreden på skadesteder inngår i programfaget. Programfaget dreier seg om teoretisk og praktisk kunnskap om bruk og vedlikehold av transporttekniske hjelpemidler og håndtering av farlig gods.

 

Transport og logistikk

 

Transport og logistikk dreier seg om næringens rammebetingelser, kommunikasjon, service og kundebehandling og vurdering av virksomhetens lønnsomhet. Regelverk næringen må ta hensyn til som følge av stadig tettere tilknytning til internasjonale avtaler, inngår også. Persontransport og forflytning av varer fra innkjøp og fram til forbruker, og videre til gjenvinning, står sentralt. Programfaget omhandler oppbygging av transportsystemer, prosedyrer for sikker og god håndtering av gods og passasjerer, flyten gjennom gods- og personterminaler og prosedyrer for befordring av gods og personer over landegrenser. Bruk av dokumenter og informasjonssystemer, ekspedisjonsarbeid, lagerhold, interntransport, emballering og oppbygging av forsendelser inngår i programfaget.

 

Skolen har eget lagerlokalet hvor mye av opplæringen innenfor tema logistikk og lagerstyring foregår. 
Trykk på bildene under for å få et innblikk i skolemiljøet på transportfag!

Publisert 13. desember 2013, oppdatert 13. januar 2020.