Utdanningsvalg

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Her legger vi ut informasjon i forbindelse med "åpen dag" og praksisdager som arrangeres på Lier videregående.