Kjære ungdomsskoleelever!

Velkommen til praksisdager på Lier vgs.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com


Du er hjertelig velkommen til å delta på praksisdager ved Lier vgs.

Vi tilbyr praksisdager i uke 47, tirsdag 20. - onsdag 21. – torsdag 22. – fredag 23. november 2018

Du møter opp i elevkantina kl. 8.35, for velkommen og inndeling i grupper.

Praksisdagene er fra kl. 8.35 til kl. 14.00.

Ved å besøke Lier vgs. får du erfaring med innhold og arbeidsmåter i de ulike programområdene. Det vil gi deg kunnskap og innblikk i hvordan det er å være elev ved vår skole.

 

Lier vgs. har flere tilbud som du kan velge mellom.

 

Det kan være lurt å finne ut hvordan du kommer deg til skolen, bussavganger og hvor lang tid det tar å gå fra busstoppet til skolen, før selve besøksdagen. 

Informasjon om de ulike utdanningsprogrammene finner du på www.vilbli.no og på www.lier.vgs.no.

 

Lier vgs. Jensvollveien 16,

Telefon: 32220500               

Kontaktperson for praksisdagene er Ranveig Myrmo,

Epost: ranveig...@bfk.no

Mobil: 41687059